Climate Partner Header logo

The Sample Service voldoet aan de 5 stappen van klimaatactie en is gecertificeerd door ClimatePartner

Over de certificering

Gecertificeerd sinds

01.2024

Gecertificeerd tot

12.2024

Certificatie ID

000006

Type certificering

Dienst


Over het bedrijf

Sample Company logo

Sample Company

Volledige naam van de rechtspersoon

Sample Company Ltd.

Bekijk bedrijfsgegevens
Ons bedrijf is een innovatief technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en marketing van hoogwaardige producten en diensten. Met ons brede portfolio aan oplossingen bieden we onze k

De 5 stappen van klimaatactie

De volgende 5 stappen zijn vereist voor de ClimatePartner-certificering:

Scroll naar beneden om te zien hoe aan de eisen is voldaan.

Arrow down
Stap 1
Carbon footprint icon

CO₂-voetafdrukken

De CO2-voetafdruk van de dienst is het startpunt voor klimaatactie. De CO2-voetafdruk geeft u duidelijke inzichten in de broeikasgasemissies van de dienst - bijvoorbeeld, u kunt identificeren waar de koolstofhotspots zijn en emissiereductiemaatregelen definiëren om de klimaatimpact van de dienst effectief te verminderen.

De berekening van de CO₂-footprint is gebaseerd op gegevens uit de periode januari 2023 - december 2023.

CO₂-footprint (in CO₂-equivalenten):

199.000 Kg CO₂

Dit zijn de voor de berekening vereiste emissiecategorieën:

Elektriciteit

Elektriciteitsverbruik voor de dienstverlening

Verwarming

Warmte verbruikt om de dienst te verlenen.

Koeling

Koeling gebruikt om de dienst te verlenen

Wagenpark

Brandstof- en/of elektriciteitsverbruik van voertuigen en machines die voor de dienstverlening worden gebruikt.

Printproducten en kantoorpapier

Drukwerk dat nodig is voor de dienst en de verzending ervan (bijvoorbeeld marketingmateriaal) en kantoorpapier dat nodig is voor het verlenen van de dienst.

Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten

Winning, productie en vervoer van brandstoffen die worden gebruikt om energie op te wekken, alsmede transmissie- en distributieverliezen in het net.

Verbruiksgoederen

Verbruiksgoederen die rechtstreeks nodig zijn om de dienst te verlenen (bv. reinigingsmiddel voor schoonmaakdiensten)

Reizen van werknemers/contractanten

Reizen van werknemers en contractanten, inclusief overnachtingen, om de dienst te verlenen.

Stap 2
reduction targets icon

Reductiedoelstellingen

Reductiedoelstellingen zijn een essentieel onderdeel van de klimaatstrategie van een bedrijf. Door concrete doelen te stellen, definiëren bedrijven de gebieden, de reikwijdte en het tijdschema voor het uitvoeren van reductiemaatregelen.*

Scope 1 en 2-emissies

Scope 1-emissies omvatten alle emissies die direct worden gegenereerd door het bedrijf of onder directe controle van het bedrijf vallen, zoals brandstof voor bedrijfsauto's. Scope 2-emissies zijn indirecte emissies die worden gegenereerd door ingekochte energie, zoals elektriciteit.

Dit bedrijf heeft zich ertoe verbonden zijn emissies te verminderen met

42%

Tijdsperiode

2020 naar 2030

Wetenschappelijk onderbouwde doelstelling

Ja, overeenkomstig de streefwaarde van 1,5 °C

Scope 3-uitstoot

Scope 3-uitstoot komt voort uit alle bedrijfsactiviteiten die niet rechtstreeks onder de controle van het bedrijf vallen, zoals het woon-werkverkeer van medewerkers en zakelijke reizen, evenals activiteiten die plaatsvinden in de gehele waardeketen van het bedrijf.

Scope 3-emissies opgenomen in deze reductiedoelstelling:

Zakenreizen
Downstream transport en distributie
Woon-werkverkeer
End-of-life verwerking van verkochte producten
Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten die niet zijn opgenomen in scope 1 of scope 2
Ingekochte goederen en diensten
Upstream transport en distributie
Productieafval

45%

Metrische tonnen CO₂e per inkomsten per eenheid

Tijdsperiode

2020 naar 2030

Wetenschappelijk onderbouwde doelstelling

Ja, overeenkomstig de streefwaarde van 1,5 °C

* Dit gedeelte bevat inhoud van derden, die door het gecertificeerde bedrijf aan ClimatePartner is verstrekt.
Stap 3
Reduction Measures Icon

Reductiemaatregelen

Om hun reductiedoelstellingen te halen, is het belangrijk dat bedrijven concrete maatregelen plannen en uitvoeren om tot effectieve klimaatmaatregelen te komen. Dit gedeelte toont u de geïmplementeerde reductiemaatregelen.*

Dienstgerelateerde reductiemaatregelen

Dit gedeelte toont u de reductiemaatregelen die het bedrijf heeft geïmplementeerd voor de door ClimatePartner gecertificeerde dienst.

Energiebesparingsmaatregelen

Er worden energiebesparingsmaatregelen getroffen om de dienst te leveren.

check icon

Groene stroom

100% van de gebruikte elektriciteit voor de levering van diensten bestaat uit groene stroom.

check icon

Elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof

Er worden voertuigen gebruikt met een alternatieve brandstof op fossiele brandstoffen (waterstof, elektriciteit, enz.) voor het wegvervoer voor de inkomende logistiek van meer dan 65% van de materialen.

check icon

Strategie voor afvalvermindering

Voor het leveren van de dienst werd een strategie voor de vermindering van bedrijfsafval geïmplementeerd.

check icon

Betrekken van de supply chain voor uitbestede logistiek

De leveranciers van het bedrijf hebben reductiedoelstellingen geformuleerd en emissiereducties doorgevoerd.

check icon

Lage emisse brandstoffen

Er worden brandstoffen met lage emissies gebruikt (bijv. biobrandstoffen) voor servicegerelateerde reizen (bijv. voor het bijvullen van geldautomaten).

check icon

Bedrijfsgerelateerde reductiemaatregelen

Deze sectie toont u de reductiemaatregelen die het bedrijf in al zijn activiteiten heeft doorgevoerd.

100%

van het totale elektriciteitsverbruik is ingekochte groene stroom

*Dit gedeelte bevat inhoud van derden, die door het gecertificeerde bedrijf aan ClimatePartner is verstrekt.
*Een verbruik van meer dan 100% geeft aan dat de energie in het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en door andere huishoudens en bedrijven kan worden gebruikt.
Stap 4
Impact contribution icon

Klimaatprojecten

Dit bedrijf draagt financieel bij aan gecertificeerde klimaatprojecten voor een bepaalde hoeveelheid CO₂-uitstoot. De projecten worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke derden en dragen ook bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling.

Aantal gesteunde projecten:

3

Voor de volgende hoeveelheid emissies werden klimaatprojecten gefinancierd:

199.000 Kg CO₂ *

* De hoeveelheid CO₂e-emissies voor de financiering van een klimaatprojecten (stap 4) kan verschillen van de gerapporteerde CO₂-footprint (stap 1). Verschillen kunnen het gevolg zijn van een verdeling van de CO₂e-emissies over verschillende certificeringen van hetzelfde bedrijf (bv. certificering van het bedrijf en bepaalde producten). Verder raden we bedrijven aan om een veiligheidsmarge van 10 procent toe te voegen aan de koolstofvoetafdruk om onzekerheden met betrekking tot de onderliggende gegevens aan te pakken. Ook kunnen bedrijven producten of diensten betrekken waarvoor al een financiële bijdrage is geleverd via een derde partij, wat resulteert in een lagere financiële bijdrage via ClimatePartner.

Ondersteunde klimaatprojecten

Slide 1 of 2
Klimaatproject + oceaanbescherming1 t CO2 + 10 kg plastic-Wereldwijd

Klimaatproject + oceaanbescherming, 1 t CO2 + 10 kg plastic-Wereldwijd

impact contribution location1 t CO2 + 10 kg plastic-Wereldwijd
impact contribution standardCombined Project: VERs + Regional Commitment
impact contribution combinedGecombineerd project
BosbeschermingCujubim-Brazilië

Bosbescherming, Cujubim-Brazilië

impact contribution locationCujubim-Brazilië
impact contribution standardVCS
Schoon DrinkwaterZoba Maekel-Eritrea

Schoon Drinkwater, Zoba Maekel-Eritrea

impact contribution locationZoba Maekel-Eritrea
impact contribution standardGold Standard VER
Klimaatproject + oceaanbescherming1 t CO2 + 10 kg plastic-Wereldwijd

Klimaatproject + oceaanbescherming, 1 t CO2 + 10 kg plastic-Wereldwijd

impact contribution location1 t CO2 + 10 kg plastic-Wereldwijd
impact contribution standardCombined Project: VERs + Regional Commitment
impact contribution combinedGecombineerd project
BosbeschermingCujubim-Brazilië

Bosbescherming, Cujubim-Brazilië

impact contribution locationCujubim-Brazilië
impact contribution standardVCS
Schoon DrinkwaterZoba Maekel-Eritrea

Schoon Drinkwater, Zoba Maekel-Eritrea

impact contribution locationZoba Maekel-Eritrea
impact contribution standardGold Standard VER
Klimaatproject + oceaanbescherming1 t CO2 + 10 kg plastic-Wereldwijd

Klimaatproject + oceaanbescherming, 1 t CO2 + 10 kg plastic-Wereldwijd

impact contribution location1 t CO2 + 10 kg plastic-Wereldwijd
impact contribution standardCombined Project: VERs + Regional Commitment
impact contribution combinedGecombineerd project
BosbeschermingCujubim-Brazilië

Bosbescherming, Cujubim-Brazilië

impact contribution locationCujubim-Brazilië
impact contribution standardVCS
Schoon DrinkwaterZoba Maekel-Eritrea

Schoon Drinkwater, Zoba Maekel-Eritrea

impact contribution locationZoba Maekel-Eritrea
impact contribution standardGold Standard VER

Alle klimaatprojecten van ClimatePartner voldoen aan strenge criteria die zijn vastgelegd in algemeen erkende internationale normen. De projecten moeten onder andere regelmatig worden onderworpen aan onafhankelijke monitoring en audits.

Stap 5
transparency icon

Transparantie

Een essentieel onderdeel van het klimaatactieproces van een bedrijf is het zichtbaar maken van zijn ambitie en prestaties. Het ClimatePartner label is een kernonderdeel dat bedrijven gebruiken om hun klimaatgegevens en -acties volledig toegankelijk en transparant te maken voor hun klanten.

Meer ClimatePartner certificeringen van dit bedrijf

Bedrijven

Sample Company

Producten

Over de ClimatePartner-certificering

ClimatePartner certificering biedt transparante informatie over de gehele klimaatactiestrategie van een bedrijf, inclusief CO₂-voetafdruk(ken), emissiereductiedoelstellingen, geïmplementeerde reducties en financiële bijdrage aan klimaatprojecten wereldwijd.
Lees meer over ClimatePartner certificering door het ClimatePartner protocol te lezen.
about certification picture
Climate Partner Footer logo

© 2023 ClimatePartner GmbH