Climate Partner Header logo
HASA OPTIX Belgium logo

Standard Cataract Instruments Set of 5 voldoet aan de 5 stappen van klimaatactie en is gecertificeerd door ClimatePartner

Over de certificering

Gecertificeerd sinds

09.2023

Gecertificeerd tot

08.2024

Certificatie ID

7DCUB2

Type certificering

Product

Over het product

Stainless steel, single use
Bekijk productgegevens

Over het bedrijf

HASA OPTIX Belgium logo

HASA OPTIX Belgium

Volledige naam van de rechtspersoon

Hasa Optix

Bekijk bedrijfsgegevens

De 5 stappen van klimaatactie

De volgende 5 stappen zijn vereist voor de ClimatePartner-certificering:

Scroll naar beneden om te zien hoe aan de eisen is voldaan.

Arrow down
Stap 1
Carbon footprint icon

CO₂-voetafdrukken

Een product carbon footprint (PCF) geeft informatie over het effect van een product op de opwarming van de aarde door de bijbehorende emissies. Deze CO₂-voetafdrukken houden rekening met de materialen en energie die in verschillende fasen van de levenscyclus van een product worden gebruikt, zoals de winning van de grondstoffen waaruit het product bestaat, de productieprocessen, het vervoer en andere ondersteunende processen.

Deze berekening van de CO2-voetafdruk is voltooid in juli 2023

CO₂-footprint (in CO₂-equivalenten):

4,33 Kg CO₂

voor 1 stuk

Deze CO₂-footprint berekenen is gebaseerd op de volgende productlevenscyclus:

CRADLE TO CUSTOMER PLUS AND END OF LIFE

Cradle-to-customer plus end-of-life

In de fasen van de levenscyclus van het product is rekening gehouden met de volgende emissies:
  • De extractie en voorbewerking van grondstoffen en verpakking
  • Vervoer van leverancier naar fabrikant
  • Productie van het eindproduct
  • Levering van het product aan de eerste klant
  • Verwijderingsprocessen voor het product en de verpakking
Stap 2
reduction targets icon

Reductiedoelstellingen

Reductiedoelstellingen zijn een essentieel onderdeel van de klimaatstrategie van een bedrijf. Door concrete doelen te stellen, definiëren bedrijven de gebieden, de reikwijdte en het tijdschema voor het uitvoeren van reductiemaatregelen.*

Scope 1 en 2-emissies

Dit bedrijf heeft zich ertoe verbonden zijn bedrijfsgerelateerde reductiedoelstellingen voor scope 1- en scope 2-emissies te definiëren en bekend te maken binnen 12 maanden na de startdatum van de certificering.

Scope 3-uitstoot

Scope 3-emissies opgenomen in deze reductiedoelstelling:

End-of-life verwerking van verkochte producten

Dit bedrijf heeft zich ertoe verbonden zijn reductiedoelstellingen te bepalen en bekend te maken tegen

2023

* Dit gedeelte bevat inhoud van derden, die door het gecertificeerde bedrijf aan ClimatePartner is verstrekt.
Stap 3
Reduction Measures Icon

Reductiemaatregelen

Om hun reductiedoelstellingen te halen, is het belangrijk dat bedrijven concrete maatregelen plannen en uitvoeren om tot effectieve klimaatmaatregelen te komen. Dit gedeelte toont u de geïmplementeerde reductiemaatregelen.*

Productgerelateerde maatregelen

Alle producten die ClimatePartner-gecertificeerd zijn, hebben ten minste één geïmplementeerde reductiemaatregel.

Productlevenscyclus

Materiaal, verwerving en voorbewerking
ProductieNog geen maatregelen
Distributie en opslagNog geen maatregelen
ProductgebruikNog geen maatregelen
Einde van leven
Disclaimer: De hier vermelde reductiemaatregel(en) hebben alleen betrekking op de activiteiten en het verbruik die direct worden gecontroleerd door het bedrijf.

Bedrijfsgerelateerde reductiemaatregelen

Deze sectie toont u de reductiemaatregelen die het bedrijf in al zijn activiteiten heeft doorgevoerd.

9%

van het totale elektriciteitsverbruik is ingekochte groene stroom


1%

van het totale elektriciteitsverbruik is zelf opgewekte groene stroom*

*Dit gedeelte bevat inhoud van derden, die door het gecertificeerde bedrijf aan ClimatePartner is verstrekt.
*Een verbruik van meer dan 100% geeft aan dat de energie in het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en door andere huishoudens en bedrijven kan worden gebruikt.
Stap 4
Impact contribution icon

Klimaatprojecten

Dit bedrijf draagt financieel bij aan gecertificeerde klimaatprojecten voor een bepaalde hoeveelheid CO₂-uitstoot. De projecten worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke derden en dragen ook bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling.

Aantal gesteunde projecten:

1

Voor de volgende hoeveelheid emissies werden klimaatprojecten gefinancierd:

150.035 Kg CO₂ *

* De hoeveelheid CO₂e-emissies voor de financiering van een klimaatprojecten (stap 4) kan verschillen van de gerapporteerde CO₂-footprint (stap 1). Verschillen kunnen het gevolg zijn van een verdeling van de CO₂e-emissies over verschillende certificeringen van hetzelfde bedrijf (bv. certificering van het bedrijf en bepaalde producten). Verder raden we bedrijven aan om een veiligheidsmarge van 10 procent toe te voegen aan de koolstofvoetafdruk om onzekerheden met betrekking tot de onderliggende gegevens aan te pakken. Ook kunnen bedrijven producten of diensten betrekken waarvoor al een financiële bijdrage is geleverd via een derde partij, wat resulteert in een lagere financiële bijdrage via ClimatePartner.

Ondersteunde klimaatprojecten

Renewable energyAsia-Continentaal

Renewable energy, Asia-Continentaal

impact contribution locationAsia-Continentaal
impact contribution standardGold Standard VER + VCS

Alle klimaatprojecten van ClimatePartner voldoen aan strenge criteria die zijn vastgelegd in algemeen erkende internationale normen. De projecten moeten onder andere regelmatig worden onderworpen aan onafhankelijke monitoring en audits.

Stap 5
transparency icon

Transparantie

Een essentieel onderdeel van het klimaatactieproces van een bedrijf is het zichtbaar maken van zijn ambitie en prestaties. Het ClimatePartner label is een kernonderdeel dat bedrijven gebruiken om hun klimaatgegevens en -acties volledig toegankelijk en transparant te maken voor hun klanten.

Over de ClimatePartner-certificering

ClimatePartner certificering biedt transparante informatie over de gehele klimaatactiestrategie van een bedrijf, inclusief CO₂-voetafdruk(ken), emissiereductiedoelstellingen, geïmplementeerde reducties en financiële bijdrage aan klimaatprojecten wereldwijd.
Lees meer over ClimatePartner certificering door het ClimatePartner protocol te lezen.
about certification picture
Climate Partner Footer logo

© 2023 ClimatePartner GmbH