Climate Partner Header logo
De Waalpaal B.V. logo

De Waalpaal B.V. voldoet aan de 5 stappen van klimaatactie en is gecertificeerd door ClimatePartner

Over de certificering

Gecertificeerd sinds

06.2023

Gecertificeerd tot

06.2024

Certificatie ID

KELEBZ

Type certificering

Bedrijf

Locatie of entiteit

De Waalpaal B.V.

Over het bedrijf

Volledige naam van de rechtspersoon

De Waalpaal B.V.

De Waalpaal is een funderingsbedrijf gespecialiseerd in werken in beperkte ruimte en funderingsherstel.

De 5 stappen van klimaatactie

De volgende 5 stappen zijn vereist voor de ClimatePartner-certificering:

Scroll naar beneden om te zien hoe aan de eisen is voldaan.

Arrow down
Stap 1
Carbon footprint icon

CO₂-voetafdrukken

De corporate carbon footprint (CCF) is het uitgangspunt voor klimaatactie. De CCF geeft u duidelijke inzichten in de broeikasgasemissies van een bedrijf - zo kunt u bijvoorbeeld vaststellen waar de carbon hotspots zijn en dienovereenkomstig emissiereductiemaatregelen definiëren om de klimaatimpact van het bedrijf effectief te beperken.

De berekening van de CO₂-footprint is gebaseerd op gegevens uit de periode december 2021 - december 2022.

CO₂-footprint (in CO₂-equivalenten):

269.130 Kg CO₂

Opgenomen in de CO₂-footprint

Verschillende emissiebronnen, scopes genoemd, worden gedekt door de carbon footprint. Alle scope 1- en scope 2-emissies zijn opgenomen in deze koolstofvoetafdruk, terwijl alleen van toepassing zijnde scope 3-emissies zijn opgenomen. De scopes zijn als volgt gedefinieerd:
  • Scope 1 omvat alle direct gegenereerde emissies die een bedrijf controleert, bijvoorbeeld brandstof voor bedrijfswagens.
  • Scope 2 omvat indirecte emissies veroorzaakt door ingekochte energie, bijvoorbeeld elektriciteit.
  • Scope 3 omvat indirecte emissies, zoals logistiek.
Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten die niet zijn opgenomen in scope 1 of scope 2
Woon-werkverkeer
Zakenreizen
Stap 2
reduction targets icon

Reductiedoelstellingen

Reductiedoelstellingen zijn een essentieel onderdeel van de klimaatstrategie van een bedrijf. Door concrete doelen te stellen, definiëren bedrijven de gebieden, de reikwijdte en het tijdschema voor het uitvoeren van reductiemaatregelen.*

Scope 1 en 2-emissies

Scope 1-emissies omvatten alle emissies die direct worden gegenereerd door het bedrijf of onder directe controle van het bedrijf vallen, zoals brandstof voor bedrijfsauto's. Scope 2-emissies zijn indirecte emissies die worden gegenereerd door ingekochte energie, zoals elektriciteit.

5%

Metrische tonnen CO₂e per fulltime-equivalent (FTE)

Tijdsperiode

2022 naar 2027

Scope 3-uitstoot

Scope 3-emissies opgenomen in deze reductiedoelstelling:

Woon-werkverkeer

Dit bedrijf heeft zich ertoe verbonden zijn reductiedoelstellingen te bepalen en bekend te maken tegen

2024

* Dit gedeelte bevat inhoud van derden, die door het gecertificeerde bedrijf aan ClimatePartner is verstrekt.
Stap 3
Reduction Measures Icon

Reductiemaatregelen

Om hun reductiedoelstellingen te halen, is het belangrijk dat bedrijven concrete maatregelen plannen en uitvoeren om tot effectieve klimaatmaatregelen te komen. Dit gedeelte toont u de geïmplementeerde reductiemaatregelen.*

100%

van het totale elektriciteitsverbruik is ingekochte groene stroom

*Dit gedeelte bevat inhoud van derden, die door het gecertificeerde bedrijf aan ClimatePartner is verstrekt.
*Een verbruik van meer dan 100% geeft aan dat de energie in het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en door andere huishoudens en bedrijven kan worden gebruikt.
Stap 4
Impact contribution icon

Klimaatprojecten

Dit bedrijf draagt financieel bij aan gecertificeerde klimaatprojecten voor een bepaalde hoeveelheid CO₂-uitstoot. De projecten worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke derden en dragen ook bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling.

Aantal gesteunde projecten:

2

Voor de volgende hoeveelheid emissies werden klimaatprojecten gefinancierd:

269.130 Kg CO₂ *

* De hoeveelheid CO₂e-emissies voor de financiering van een klimaatprojecten (stap 4) kan verschillen van de gerapporteerde CO₂-footprint (stap 1). Verschillen kunnen het gevolg zijn van een verdeling van de CO₂e-emissies over verschillende certificeringen van hetzelfde bedrijf (bv. certificering van het bedrijf en bepaalde producten). Verder raden we bedrijven aan om een veiligheidsmarge van 10 procent toe te voegen aan de koolstofvoetafdruk om onzekerheden met betrekking tot de onderliggende gegevens aan te pakken. Ook kunnen bedrijven producten of diensten betrekken waarvoor al een financiële bijdrage is geleverd via een derde partij, wat resulteert in een lagere financiële bijdrage via ClimatePartner.

Ondersteunde klimaatprojecten

WindenergieDe Aar-Zuid-Afrika

Windenergie, De Aar-Zuid-Afrika

impact contribution locationDe Aar-Zuid-Afrika
impact contribution standardVCS
Klimaatproject + bomen planten1 t CO2 + 1 boom-Internationaal + Nederland

Klimaatproject + bomen planten, 1 t CO2 + 1 boom-Internationaal + Nederland

impact contribution location1 t CO2 + 1 boom-Internationaal + Nederland
impact contribution standardCombined Project: VERs + Regional Commitment
impact contribution combinedGecombineerd project

Alle klimaatprojecten van ClimatePartner voldoen aan strenge criteria die zijn vastgelegd in algemeen erkende internationale normen. De projecten moeten onder andere regelmatig worden onderworpen aan onafhankelijke monitoring en audits.

Stap 5
transparency icon

Transparantie

Een essentieel onderdeel van het klimaatactieproces van een bedrijf is het zichtbaar maken van zijn ambitie en prestaties. Het ClimatePartner label is een kernonderdeel dat bedrijven gebruiken om hun klimaatgegevens en -acties volledig toegankelijk en transparant te maken voor hun klanten.

Meer informatie over de duurzaamheidsinspanningen van De Waalpaal B.V.

Dit bedrijf heeft aanvullende informatie verstrekt over hun algemene klimaatactiestrategie en de concrete stappen die ze nemen om hun uitstoot te verminderen.

Read more

Over de ClimatePartner-certificering

ClimatePartner certificering biedt transparante informatie over de gehele klimaatactiestrategie van een bedrijf, inclusief CO₂-voetafdruk(ken), emissiereductiedoelstellingen, geïmplementeerde reducties en financiële bijdrage aan klimaatprojecten wereldwijd.
Lees meer over ClimatePartner certificering door het ClimatePartner protocol te lezen.
about certification picture
Climate Partner Footer logo

© 2023 ClimatePartner GmbH